Enkele communicatiebegrippen:

 

Above the line-activiteiten

Alle vormen van marketingcommunicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van reclamemedia. 
Tegenhanger van below the line-activiteiten

 

Below-the-line

Acties om een product of dienst op korte termijn te promoten door middel van promotieacties in het verkooppunt of direct marketing-acties.

 

Call for action (verzoek om actie)
Over het algemeen zet een direct-marketingactie de doelgroep ertoe aan om een antwoordkaart terug te sturen (om een bestelling te plaatsen, een catalogus aan te vragen, enz.) of om een bezoekje te brengen aan een verkooppunt.


Concept

Creatief idee dat het uitgangspunt vorm van een reclamecampagne of marketingcommunicatie-uiting.

 

Free publicity
Het door belanghebbenden planmatig bevorderen van in beginsel niet-betaalde mediacommunicatie over een persoon, onderneming of andere instantie, geschreven of samengesteld door een onafhankelijke redactie of journalist.


Geïntegreerd communiceren
Berichten die onderling verband houden door hun inhoud, visuele vormgeving, synchronisatie en dragers via alle of de meeste "above"- (TV, radio, dagbladen, tijdschriften, affiches, enz.) en "below"-communicatiekanalen (Direct Mail, promoties, enz.)
=  multikanaal communiceren / = multi-channel communication


Internet

Verwijst naar het fysieke netwerk dat computers over de hele wereld met elkaar verbindt. Het bestaat uit een infrastructuur van netwerkservers en communicatieverbindingen tussen deze servers en wordt gebruikt voor het bewaren en uitwisselen van informatie tussen clientcomputers en webservers

 

Joint promotion

Een joint promotion (Engels voor gezamenlijke promotie) is een promotie opgezet door twee of meer merken waarbij een tijdelijk voordeel aan de consument wordt geboden.
Joint promotion acties zijn altijd consumentgericht en om de actie bij de consument onder de aandacht te brengen zijn joint promotions altijd verbonden met communicatie.

 

Sample
Vorm van sales promotion.  Een gratis of tegen zeer lage prijs aangeboden voorbeeld van een product dat wordt verspreid onder potentiële kopers om hen kennis te laten maken met dit product.